HOW TO ORDER

1.เลือกสินค้าที่คุณต้องการซื้อ
2.คลิกที่รูปเพื่อสั่งซื้อสินค้า
3.จากนั้นรระบบจะลิงค์ไปหน้าเพจให้ลูกค้าเลือกที่ "ส่งข้อความ"
4.เมื่อลูกค้าอยู่ในหน้าของกล่องข้อความแล้วให้ลูกค้าระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
5.เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ารอการยืนยันการสั่งซื้อจากแม่ค้า
6.เมื่อได้รับการยืนยันการซื้อจากแม่ค้า ให้ลูกค้าทำการชำระเงินค่าสินค้า
7.เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าส่งสลิปให้แม่ค้าผ่านทาง Facebook
8.เมื่อทางร้านตรวจสลิปเรียบร้อยทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าส่ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรในการรับสินค้า
9.ทางร้านจัดส่งสินค้าภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่ตรวจสอบสลิปการโอนเงิน